Autoritele

Ariadne Lõng avaldab akadeemilisi originaaluurimusi, mis käsitlevad sooaspekti ajaloo, sotsioloogia, psühholoogia, filosoofia, etnoloogia, folkloristika, kirjandus-, kunsti-, loodus-, sotsiaal- ja majandusteaduste valdkonnast.

Palume potentsiaalsetel autoritel võtta toimetusega ühendust e-kirja aadressil enut@enut.ee. Kirjas palume lühidalt kirjeldada artikli sisu (maksimaalselt 200 sõna). Ariadne Lõng ei maksa autoritele honorare.

Ariadne Lõng on eelretsenseeritav ajakiri, akadeemilised originaaluurimused avaldatakse ainult positiivse retsensiooni korral. Iga potentsiaalset artiklit retsenseerivad kaks antud valdkonna sõltumatut eksperti. Retsenseerijate valikul arvestatakse järgnevate kriteeriumitega:

  • retsenseerija omab artikli sisu puudutavas valdkonnas märkimisväärset akadeemilise töö kogemust või muid kogemusi, mis annavad kinnitust tema valdkonda puudutavatest ekspertteadmistest;
  • retsenseerija ei tohi töötada autoriga samas õppetoolis ega omada autoriga mingit muud lähedast töösuhet;
  • retsenseerija peab toimetusele avaldama kõik potentsiaalsed huvide konfliktid, sealhulgas ühised teadusrahastuste taotlused.

Ariadne Lõnga retsenseerimise protsessi käigus ei avaldata retsenseerijatele autori(te) nime(sid) ega vastupidi.

Autoritel tuleb artiklitele lisada autori(te) tutvustus inglise ja eesti keeles, sealhulgas autori(te) akadeemiline kuuluvus ning kontaktandmed, ning inglisekeelne kokkuvõte, mis avaldatakse nii ajakirja paberformaadis kui ka elektrooniliselt ajakirja koduleheküljel. Artiklit palume alustada lühikokkuvõtte ehk teesidega, muid vormistust puudutavaid nõudmisi Ariadne Lõng autoritele ei esita.

Artiklid on vahemikus 5,000-8,000 sõna koos viidetega (APA stiilis), vt nt: https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/
Font Times New Roman 12, reavahe 1,5.