Ariadne Lõng 2015

Ariadne Lõng 2015

Endla Lõhkivi
Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus

Marion Pajumets, Triin Roosalu
Naisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolides

Raili Marling
Feminismi ja neoliberalismi problemaatiline suhe

Redi Koobak
Millest me räägime, kui me räägime feminismist Eestis?

Eve Annuk
Soodiskursustest Eestis Nõukogude perioodil

Tiina Ann Kirss
Kui naised Bebelit lugesid

Merili Metsvahi
„Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole nende seas häbiasi.“ August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis

Anne Kull
Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia

Kai Part, Made Laanpere, Hedda Lippus
Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis

Toril Moi
Ma ei ole naiskirjanik.“ Naistest, kirjandusest ja feministlikust teooriast tänapäeval

Madina Tlostanova
Ebakõlas hääled feministlikus kooris