Toimetus

Raili Marling
Kontakt: raili.marling@ut.ee

Kadri Aavik

Kadri Aavik on soouuringute dotsent Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis. Kadril on magistrikraad soouuringutes Kesk-Euroopa Ülikoolist ja doktorikraad sotsioloogias Tallinna Ülikoolist. Aastatel 2018-2022 oli ta järeldoktorant Helsingi Ülikooli soouuringute osakonnas. Kadri hiljutine uurimistöö jääb kriitiliste loomauuringute, veganuuringute ja kriitiliste mees- ja maskuliinsusuuringute valdkondadesse. Ta on uurinud veganmehi ja maskuliinsuseid. Ta kasutab oma töös kvalitatiivseid uurimismeetodeid ja intersektsionaalset perspektiivi.
Lisainfo ja publikatsioonid: https://www.etis.ee/CV/Kadri_Aavik/est
Kontakt: kadri.aavik@tlu.ee

Birgit Poopuu
Kontakt: birgit.poopuu@tlu.ee

Rebeka Põldsam
Kontakt: rebekap@gmail.com

Eret Talviste

Eret Talviste on Tartu Ülikooli teadur ning Tallinna Ülikooli võrdse kohtlemise volinik. Ereti kõrgharidustee kulges bakalaureusest doktorikraadi lõpuni Ühendkuningriigis ning tema taust on kirjandusteaduses ning kriitlises teoorias. Tema peamine uurimishuvi on 20. sajandi alguse kirjandus ja modernism, naiste looming, erinevad kriitlised teooriad (eriti afektiteooriad ja posthumanism), ning kõik mis puudutab erinevaid elatud kogemusi, ning nende mõtestamist keeles ja kunstis. Eretile võib ennekõike saata ideid humanitaarteaduste valdkonnast ning kriitlisesest teooriast.
Kontakt: talviste.eret@gmail.com