Ariadne Lõng 2017-2018

Ariadne Lõng 2017-2018 (pdf) (5 mb)


Andres Siplane Naiskaitseväelastega seotud hoiakutest ja kogemustest Eesti Kaitseväes (pdf)
Riho Paramonov “Naine kutselise autojuhina: naiste roll taksonduse arengus maailmasõdadevahelises Eestis“(pdf)
Milvi Martina Piir “Kõnelda ajaloost – partneritena” (pdf)
Kadri Simm “Feministlikust panusest moraalifilosoofias hoolitsuseetika näitel” (pdf)
Katrin Kivimaa “Feministlik pidu Eestis: kultuurifestival Ladyfest aastatel 2011-2018” (pdf)
Andra Siibak ja Marleen Otsus ““Mingid bikiinides pildid ei ole OK!” Õpetajate eneserepresentatsioon ja interaktsioon sotsiaalmeedias: õpilaste arvamused ja kogemused” (pdf)
Redi Koobak “Soo- ja rahvusnarratiivid Afganistani sõja teemalises kunstis” (pdf)
Lilli Suburg “Paarrahvas ja üksikud” (pdf)
Eve Annuk “Lilli Suburgi artiklist “Paarrahvas ja üksikud”“(pdf)