ENUT

ENUT on lühend Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest. Oleme mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mille tegevusest on kõik huvilised oodatud osa saama.

ENUT registreeriti 1997.a. aprillis. Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25-510) asuv keskus on esimene naiste teabekeskus Eestis, kus on ka nais- ja sugupooleuuringute-alane raamatukogu.

ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust.

ENUT pakub oma raamatukogu kasutamiseks uurijatele ja õpilastele, poliitikutele, meediale, teistele mittetulundusühingutele ja laiemale üldsusele. Ka õppejõud on oodatud meie vahendeid kasutama.

ENUTi koduleht

.