Kolleegium

Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum)

Raewyn Connell (University of Sydney)

Leeni Hansson

Mirjam Hinrius (Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

Veronika Kalmus (Tartu Ülikool)

Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)

Leena Kurvet-Käosaar (Tartu Ülikool)

Kristin Kuutma (Tartu Ülikool)

Endla Lõhkivi (Tartu Ülikool)

Nina Lykke (Linköpingi Ülikool)

Iivi Anna Masso

Irina Novikova (Läti Ülikool)

Raili Marling (Tartu Ülikool)

Kristiina Ross (eesti Keele Instituut)

Eda Sepp

Margit Sutrop (Tartu Ülikool)

Reet Varblane (ajaleht Sirp)