Toimetuskolleegium

Eve Annuk (teaduste doktor, Eesti Kirjandusmuuseum)

Raewyn Connell (teaduste doktor, University of Sydney, Austraalia)

Leeni Hansson (teaduste doktor, töösotsioloog)

Mirjam Hinrikus (teaduste doktor, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

Veronika Kalmus (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Tiina Kirss (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Katrin Kivimaa (teaduste doktor, Eesti Kunstiakadeemia)

Leena Kurvet-Käosaar (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Kristin Kuutma (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Endla Lõhkivi (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Nina Lykke (teaduste doktor, Linköpingi Ülikool)

Iivi Anna Masso (teaduste doktor, politoloog, Soome)

Irina Novikova (teaduste doktor, Läti Ülikool)

Raili Marling (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Kristiina Ross (teaduste doktor, Eesti Keele Instituut)

Eda Sepp (kunstiteadlane, Toronto, Kanada)

Margit Sutrop (teaduste doktor, Tartu Ülikool)

Reet Varblane (kunstiteadlane, kultuurileht Sirp)