Uudised

Uuenenud Ariadne Lõng ootab kaastöid!

Eesti ainuke eelretsenseeritav soouuringute ajakiri Ariadne Lõng (ETISe klassifikaator 1.2) alustab sel aastal uue tegevtoimetusega. Toimetajateks on Raili Marling (raili.marling@ut.ee), Kadri Aavik (kadria@tlu.ee), Eret Talviste (eret.talviste@ut.ee), Birgit Poopuu (birgit.poopuu@tlu.ee)

ja Rebeka Põldsam (rebeka.poldsam@ut.ee). 

Ootame 2022. aasta detsembris ilmuvaks avanumbriks kaastöid kõigist teadusdistsipliinidest, mis tõukuvad feministlikest teooriatest või soouurimuslikest vaatenurkadest. Eriti  teretulnud on erinevaid feministlikke, kvääri, kolonialismikriitilisi, kriitilise rassi teooriaid põimivad lähenemised ja probleemipüstitused.

Ootame teese 30. augustiks.  Teesid (kuni 300 sõna) võib saata ükskõik millisele toimetajale. Tervikartiklite (5000–8000 sõna, koos viidetega) esitamise tähtaeg on 27. september.