Autoriarhiiv: admin

Avaleht

Ariadne Lõng on Eesti esimene ja ainuke nais- ja meesuuringute ajakiri, mis asutati aastal 2000. Ariadne Lõng avaldab artikleid ajaloo, sotsioloogia, psühholoogia, filosoofia, etnoloogia, folkloristika, kirjandus-, kunsti-, loodus-, sotsiaal- ja majandusteaduse valdkonnast.  

Ariadne Lõnga saab laenutada või kohapeal lugeda ENUTi raamatukogus aadressil Narva mnt 25 – 510 ning teistest Eesti raamatukogudest (vt ester.eelugeja.ee). Alati on võimalik kõiki ajakirja numbreid osta ENUTist.  

Katkend esimese ajakirjanumbri eessõnast

Eda Sepp ja Suzanne Lie

Ajakirjale on nime Ariadne Lõng andnud lugu kreeka mütoloogiast. Ariadne oli kuningas Minose ja kuninganna Pasiphae tütar, kes oli armunud Theseusesse, ning kui viimane pidi minema labürinti Minotaurust tapma, andis Ariadne talle lõngakera, et ta selle abil labürindist tagasitee leiaks. Ajakirja toimetus on valinud Ariadne lõnga sümboliseerima uue demokraatliku mõtlemise ja sugupoolte võrdsuse teejuhist – ilma võrdsuseta ei saa olla demokraatiat, mis hõlmab nii naisi kui mehi. Eesti rahvatraditsioonis ja eriti naiste-traditsioonis on lõngal olnud tähtis roll; sellega tahame viidata ajakirja suunale mõtestada lahti omamaised probleemid. Vanakreeka kultuur on õhtumaa mõttemaailma häll, ent just sealt sai alguse ka patriarhaalne sotsiaalsüsteem, nii nagu meie seda tunneme. Sellest peame alustama, kui tahame mõista sugupoolte ebavõrdsuse tekkelugu ja näidata, mida tuleks muuta ja kuidas seda teha. Läänes on üle kolmekümne aasta nende küsimustega tegelenud akadeemiline feministlik teooria, mis sai alguse ülikoolides naisuurimuse kursustega. Naisuurimus, naisteadused ja akadeemiline feminism on omavahel nii tihedalt seotud, et nendevaheline piir jääb sageli ebamääraseks.

Ariadne Lõng on Eestis esimene ajakiri, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ning soouurimusega. Ariadne Lõng võiks olla foorum, kus eesti naised ja mehed saaksid tutvustada oma uurimusi, mis käsitlevad nais- ning sugupoolte temaakat, aga ka feministlikku metodoloogiat, ning avaldada viimasest lähtuvaid töid. Me loodame, et ajakiri ergutab naisteaduste ja naisuurimuse arengut Eestis ja informeerib ka üldsust vastavast problemaatikast. Oluline on hakata Eestis mõjutama teaduste peavoole, milleni on tänaseks jõutud Läänes.